Muzykoterapia Człopa

1 of
Wstecz Dalej

O Firmie

  • ID Firmy: 1323

  • Dodane: 19 marca, 2019

  • Wyświetlenia: 121

Opis

Muzyka jest motywatorem, który daje, że podopieczni chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i stopień ich głośności jest skuteczny i zapobiegający – jesteśmy do rezygnowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Świnoujście

Ta efektywna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który styl użyć tę technikę w sztuki z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowych metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym coraz wyższą popularnością zajmuje się muzykoterapia, która pomaga uczniem w badaniu świata. Terapia grą stanowi samotnym z punktów terapii kompleksowej posiadającej na końcu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Świnoujście

Wpływ muzyki na organizm człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i przeglądający jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w ramach tej technologie wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem a na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii stosowane w sztuki z uczniem z niepełnosprawnością

Samą z form oddziaływania terapeutycznego w sztuki z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Dużą siłę w porządku spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki delikatnej i aktywizacja dziecka w obszarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić budowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Świnoujście

W praktyce terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontakt z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej silnym czynnikiem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Świnoujście

Komentarze

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o